Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti; umožňuje tak přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na pětině výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

V Jihočeském kraji je šetření VŠIT prováděno ve 480 náhodně vybraných domácnostech.

V nich tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty staršími 16 let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.


Kontaktní osoba:

Bc. Jindřiška Voráčová
Telefon: 386 718 580
Mobil: 778 433 273
E-mail: jindriska.voracova@czso.cz