Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 259 935 262 265 262 829 264 221 265 968
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
166 336 163 264 171 258 176 688 188 057
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
144 833 143 257 148 688 153 229 162 086