Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 262 829 264 221 265 968 266 382 256 247
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
171 258 176 688 188 057 209 440 224 476
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
148 688 153 229 162 086 178 467 189 619