Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet domácností 264 221 265 968 266 382 256 247 270 148
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
176 688 188 057 209 440 224 476 239 156
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
153 229 162 086 178 467 189 619 201 277