Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 262 265 262 829 264 221 265 968 266 382
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
163 264 171 258 176 688 188 057 209 440
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
143 257 148 688 153 229 162 086 178 467