Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 258 812 259 935 262 265 262 829 264 221
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
162 386 166 336 163 264 171 258 176 688
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
141 536 144 833 143 257 148 688 153 229