Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 727 24 265 25 889 28 790 28 015
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 403 23 155 25 081 27 313 24 779
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
324 1 110 808 1 477 3 237