Územní rozpočty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
28 790 28 015 30 220 33 916 38 062
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
27 313 24 779 28 534 33 891 36 758
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 477 3 237 1 687 25 1 304

Související informace