Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
28 015 30 220 33 916 38 062 39 308
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
24 779 28 534 33 891 36 758 38 257
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
3 237 1 687 25 1 304 1 051

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace