Územní rozpočty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
33 916 38 062 39 308 42 910 46 885
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
33 891 36 758 38 257 40 233 44 295
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
25 1 304 1 051 2 677 2 590

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace