Územní rozpočty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
24 265 25 889 28 790 28 015 30 220
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 155 25 081 27 313 24 779 28 534
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 110 808 1 477 3 237 1 687

Související informace