Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
30 220 33 916 38 062 39 308 42 910
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
28 534 33 891 36 758 38 257 40 233
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 687 25 1 304 1 051 2 677

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace