Průmysl 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
156 158 153 148 149
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
50 431 51 436 49 163 46 945 46 608
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 31 148 33 656 34 584 35 900 38 958
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
172 518 180 747 171 699 182 768 206 659

Analýzy, komentáře