Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
157 151 151 152 156
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
119 132 135 460 151 728 159 790 170 471
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 4 215,2 3 104,1 3 043,5 3 098,0 3 162,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 839,1 2 525,4 2 730,2 2 937,2 2 988,1
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto