Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
151 155 157 151 151
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
111 732 112 773 119 132 135 460 151 728
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 4 050,0 4 185,7 4 215,2 3 104,1 3 043,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 830,0 2 828,8 2 839,1 2 525,4 2 730,2
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto