Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
151 152 156 156 158
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
151 728 159 790 170 471 172 518 180 747
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 043,5 3 098,0 3 162,3 3 154,8 3 157,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 730,2 2 937,2 2 988,1 2 897,3 2 938,8