Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
152 156 156 158 153
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
159 790 170 471 172 518 180 747 171 699
Spotřeba elektřiny (GWh) 3 098,0 3 162,3 3 154,8 3 157,3 3 166,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 937,2 2 988,1 2 897,3 2 938,8 2 958,1