Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
151 151 152 156 156
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
135 460 151 728 159 790 170 471 172 518
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 104,1 3 043,5 3 098,0 3 162,3 3 154,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 525,4 2 730,2 2 937,2 2 988,1 2 897,3
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto