Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
156 156 158 153 148
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
170 471 172 518 180 747 171 699 182 768
Spotřeba elektřiny (GWh) 3 162,3 3 154,8 3 157,3 3 166,5 3 253,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 2 988,1 2 897,3 2 938,8 2 958,1 3 263,7

Grafy, kartogramy

Metodika