Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 2 629 2 383 2 255 2 178 2 486
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 2 115 280 1 831 019 1 905 253 1 921 035 2 179 643
- listnaté 129 940 134 742 166 280 153 144 124 261