Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 2 178 2 486 2 428 2 188 2 138
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 921 035 2 179 643 2 180 145 2 464 105 3 295 659
- listnaté 153 144 124 261 101 493 109 736 83 860