Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 2 255 2 178 2 486 2 428 2 188
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 905 253 1 921 035 2 179 643 2 180 145 2 464 105
- listnaté 166 280 153 144 124 261 101 493 109 736