Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 15 200 15 366 16 390 17 590 19 204
z toho muži 8 593 8 673 9 268 10 002 11 124
z toho státní občanství
země EU
6 342 6 615 6 989 7 434 7 957

Analýzy, komentáře

Související informace