Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 14 838 15 200 15 366 16 390 17 590
z toho muži 8 394 8 593 8 673 9 268 10 002
z toho státní občanství
země EU
5 907 6 342 6 615 6 989 7 434