Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 15 366 16 390 17 590 19 204 21 225
z toho muži 8 673 9 268 10 002 11 124 12 479
z toho státní občanství
země EU
6 615 6 989 7 434 7 957 8 431

Analýzy, komentáře

Související informace