Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 19 204 21 225 22 942 23 601 25 179
z toho muži 11 124 12 479 13 635 13 884 14 635
z toho státní občanství
země EU
7 957 8 431 8 879 8 553 8 137

Analýzy, komentáře

Související informace