Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 17 590 19 204 21 225 22 942 23 601
z toho muži 10 002 11 124 12 479 13 635 13 884
z toho státní občanství
země EU
7 434 7 957 8 431 8 879 8 553

Analýzy, komentáře

Související informace