Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 16 390 17 590 19 204 21 225 22 942
z toho muži 9 268 10 002 11 124 12 479 13 635
z toho státní občanství
země EU
6 989 7 434 7 957 8 431 8 879

Analýzy, komentáře

Související informace