Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
164 927 166 419 165 373 166 853 168 648
  v tom fyzické osoby 131 438 132 237 130 440 131 308 132 284
           právnické osoby 33 489 34 182 34 933 35 545 36 364