Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
160 786 162 106 163 411 164 927 166 419
  v tom fyzické osoby 129 642 130 331 130 849 131 438 132 237
           právnické osoby 31 144 31 775 32 562 33 489 34 182