Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
166 419 165 373 166 853 168 648 169 260
  v tom fyzické osoby 132 237 130 440 131 308 132 284 132 236
           právnické osoby 34 182 34 933 35 545 36 364 37 024