Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
162 106 163 411 164 927 166 419 165 373
  v tom fyzické osoby 130 331 130 849 131 438 132 237 130 440
           právnické osoby 31 775 32 562 33 489 34 182 34 933