Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
163 411 164 927 166 419 165 373 166 853
  v tom fyzické osoby 130 849 131 438 132 237 130 440 131 308
           právnické osoby 32 562 33 489 34 182 34 933 35 545