Výsledky SLDB 2021 v Jihočeském kraji – vyjížďka do zaměstnání a škol

 

Informace o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a škol, jako velice důležitém sociálním jevu, jsou důležité pro posouzení ekonomické struktury daného území. Data ukazují na úroveň koncentrace obyvatel na daném území a na rozmístění pracovních příležitostí a škol. V Jihočeském kraji vyjíždělo za prací nebo do škol mimo obec obvyklého bydliště 175 615 obyvatel kraje, naopak mimo obec nemuselo vyjíždět 187 425 osob.

Údaje za vyjížďku do škol nebo zaměstnání jsou děleny do následujících kategorií: škola či zaměstnání na adrese obvyklého pobytu, na jiné adrese v obci/městě obvyklého pobytu, v jiné obci/městě okresu, v jiném okrese kraje, v jiném kraji, v zahraničí nebo bez stálého pracoviště. Ze zjištěných údajů za Jihočeský kraj vyjíždělo za prací nebo do škol mimo obec obvyklého bydliště 175 615 osob, tedy 44,8 %. Z toho 2,5 % osob uvedlo místo pracoviště nebo školy v zahraničí. V obci obvyklého pobytu mělo místo pracoviště nebo školy 187 425 osob, tedy 47,8 % z celkového počtu osob se zjištěnou vyjížďkou.

Vyjížďka do škol

Graf 1 Vyjížďka do škol podle místa školy (nepracující žáci a studenti)

Graf 1 Vyjížďka do škol podle místa školy (nepracující žáci a studenti)

V době SLDB 2021 vyjíždělo/vycházelo v Jihočeském kraji z domova do školy v témže obci/městě celkem 45 849 žáků a studentů (52,6 %). Pouze nepatrný počet žáků, příp. studentů uvedl, že se učili z domova. Vyjíždět do školy do jiné obce v rámci okresu muselo 25 224 žáků a studentů (28,9 %), zejména z SO ORP Trhové Sviny a Soběslav. Do školy v jiném okrese kraje vyjíždělo 9 814 žáků a studentů (11,3 %), nejvíce ze správního obvodu Prachatice a Vodňany, nejméně z SO ORP České Budějovice. Do jiného kraje vyjíždělo do škol 5 781 stu-dentů, podílově zejména z Dačicka a Blatenska.

Do školy v zahraničí vyjíždělo z kraje v době SLDB 2021 celkem 393 studentů. Vyjížďka do školy nebyla zjištěna celkem u 1 539 žáků nebo studentů.

Vyjížďka do zaměstnání

Z celkového počtu 314 154 zaměstnaných osob v Jihočeském kraji (včetně pracujících studentů a žáků) nebyla vyjížďka zjištěna pouze u nepatrného počtu osob (2,9 %). Z domova pracovalo v Jihočeském kraji 22,2 % osob, kdy největší podíl byl zjištěn v SO ORP Vimperk, naopak nejnižší ve správním obvodě Trhové Sviny. Ve stejné obci/městě našlo zaměstnání celkem

73 895 zaměstnanců, tedy 24,2 %. Nejčastěji to bylo na území SO ORP České Budějovice, kde výraznou pracovní nabídku nabízí krajské město. Nejméně často nacházeli lidé zaměstnání v obci bydliště v SO ORP Trhové Sviny, naopak museli nejvíce vyjíždět do jiných obcí okresu České Budějovice. Celkem v jiné obci okresu pracovalo přes 88 tis. osob, tedy 28,9 %.

Vyjížďku za prací v jiném okrese kraje vyznačilo ve sčítacích formulářích přes 24 tis. zaměst­naných osob, do jiného kraje vyjíždělo do zaměstnání v době sčítání téměř 13 tis. osob. Vyjíž­dění do zaměstnání v zahraničí uvedlo ve sčítacích tiskopisech přes 9 tis. osob a bez stálého pracoviště bylo zaměstnáno 29 tis. osob.

Graf 2  Vyjížďka do zaměstnání podle místa pracoviště

Graf 2 Vyjížďka do zaměstnání podle místa pracoviště

 

 • Výsledky SLDB 2021 v Jihočeském kraji – vyjížďka do zaměstnání a škol – komentář v pdf
 • Vyjížďka do škol podle místa školy
 • Vyjížďka do zaměstnání podle místa pracoviště
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  E: petra.dolejsova@czso.cz

  T: 386 718 440

  M: 605 589 695