Kultura 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Veřejné knihovny vč. poboček 648 643 646 644 637
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
62 60 60 61 61
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
34 36 37 35 33