Kultura 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Veřejné knihovny vč. poboček 654 648 643 646 644
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
60 62 60 60 61
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
31 34 36 37 35