Informační služby

 

Oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích poskytuje statistické informace, které se týkají především Jihočeského kraje, jeho okresů, správních obvodů s rozšířenou působností a obcí. V omezeném rozsahu je možné poskytnout také údaje o ostatních krajích, celé ČR i jinak vymezených územích (mikroregiony, sdružení obcí apod.)