Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 208 1 205 1 195 1136 1 178
Lůžka celkem (k 31. 12.) 59 247 58 839 59 593 57 157 56 825
Hosté 1 176 046 1 341 912 1 446 905 1 561 802 1 726 991
Přenocování 3 231 434 3 644 147 3 962 667 4 018 639 4 350 666