Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 195 1136 1 178 1 181
Lůžka celkem (k 31. 12.) 59 593 57 157 56 825 58 345
Hosté 1 446 905 1 561 802 1 726 991 1 788 911 1 102 851
Přenocování 3 962 667 4 018 639 4 350 666 4 475 809 3 343 569

Grafy, kartogramy

Metodika