Cestovní ruch 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
1 181 1 320 1 368 1 311 1 272
Lůžka celkem 58 345 62 533 64 733 62 383 60 952
Hosté 1 788 911 1 120 104 1 119 451 1 464 864 1 646 978
Přenocování 4 475 809 3 390 178 3 363 836 4 222 347 4 463 108

Grafy, kartogramy

Metodika