Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 302 1 208 1 205 1 195 1136
Lůžka celkem (k 31. 12.) 61 761 59 247 58 839 59 593 57 157
Hosté 1 138 549 1 176 046 1 341 912 1 446 905 1 561 802
Přenocování 3 188 706 3 231 434 3 644 147 3 962 667 4 018 639