Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
1136 1 178 1 181 1 320 1 368
Lůžka celkem 57 157 56 825 58 345 62 533 64 733
Hosté 1 561 802 1 726 991 1 788 911 1 120 104 1 119 451
Přenocování 4 018 639 4 350 666 4 475 809 3 390 178 3 363 836

Grafy, kartogramy

Metodika