Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 205 1 195 1136 1 178 1 181
Lůžka celkem (k 31. 12.) 58 839 59 593 57 157 56 825 58 345
Hosté 1 341 912 1 446 905 1 561 802 1 726 991 1 788 911
Přenocování 3 644 147 3 962 667 4 018 639 4 350 666 4 475 809