Výsledky SLDB 2021 v Jihočeském kraji – mateřský jazyk, národnost, státní občanství, víra

 

Při Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které se uskutečnilo v roce 2021, se mimo jiné zjišťoval mateřský jazyk, státní občanství a také národnost a vztah k víře. Otázka na národnost a náboženskou víru byla dobrovolná.

Při SLDB se tradičně zjišťoval mateřský jazyk. Ve sčítacích dokumentech bylo možné vyznačit jeden nebo dva mateřské jazyky. V obou případech naprosto převažoval český mateřský jazyk. V případě vyznačení jednoho mateřského jazyka byl v kraji podíl českého jazyka 95,2 %. Další mateřské jazyky byly zastoupeny v nepatrné míře, nejvíce pak slovenský (1,0 %), ukrajinský (0,6 %) a vietnamský (0,4 %). V případě možnosti vyznačení dvou mateřských jazyků byl v kraji podíl českého jazyka ještě vyšší (96,7 %). Nepatrně vzrostly také podíly výše zmiňovaných jazyků. V územním detailu byl český jazyk nejčastěji zapsán na Dačicku a Milevsku (97,5 %), nejméně na Kaplicku (91,0 %).

Podíl obyvatel s českou národností v SO OPR Jihočeského kraje

Podíl obyvatel s českou národností v SO OPR Jihočeského kraje

Také na otázku národnosti bylo možné odpovědět dvěma způsoby, tedy vyznačením jedné nebo dvou národností, případně národnost vůbec neuvést. Jednalo se o dobrovolnou odpověď. V jihočeském kraji svoji národnost uvedly dvě třetiny obyvatel kraje (66,9 %), z toho nejčastěji národnost českou. V případě vyznačení jedné národnosti celkem 94,2 % Jihočechů vyznačilo na sčítacích formulářích národnost českou – nejvíce v mezikrajském srovnání. V případě dvou národností byl podíl české národnosti ještě vyšší, celkem 96,3 % (druhé místo mezi kraji). Další národnosti byly zaznamenány minimálně (v případě jedné národnosti: slovenská, vietnamská – 0,9 %, ukrajinská – 0,8 %, moravská – 0,6 %).

V podrobnějším detailu četnost české národnosti téměř kopíruje mateřský jazyk, nejčastěji byla v případě jedné národnosti vyznačena na území SO ORP Milevsko (96,9 %), nejméně na Kaplicku (89,9 %). Za zmínku stojí 3,8 % obyvatel Dačicka, kteří se přihlásili k moravské národnosti; 2,1 % obyvatel se slovenskou národností na Kaplicku. K ukrajinské nárosdnosti se přihlásilo 2,3 % obyvatel ve správním obvodě Vodňany a 2,5 % obyvatel Třeboňska vyznačilo vietnamskou národnost. V případě dvou národností byly tyto podíly ještě vyšší.

Státní občanství bylo zjištěno téměř u všech obyvatel bydlících v době SLDB 2021 v České republice. Občanství nebylo zjištěno pouze u nepatrného počtu obyvatel (0,3 %). Samozřejmě převažoval podíl státního občanství České republiky (94,9 %). Nejvyšší podíl státního občanství České republiky byl zaznamenán v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji – 98,1 %, nejmenší byl v hlavním městě Praze – 84,9 %. V Jihočeském kraji bylo státní občanství ČR zapsáno v 96,7 % sčítacích formulářů. V nepatrných počtech bylo v kraji zjištěno státní občanství Ukrajiny (1,0 %) a státní občanství Slovenska a Vietnamu (0,5 %). Na území kraje bylo státní občanství České republiky nejčastěji vyznačeno na území Dačicka (98,9 %), nejméně na Kaplicku (92,6 %), kde byl zjištěn nejvyšší podíl obyvatel se státním občanstvím Ukrajiny (3,2 %) a státním občanstvím Slovenska (0,9 %). V SO ORP Třeboň byl zaznamenán nejvyšší podíl osob s vietnamským státním občanstvím (1,4 %). V případech zaznamenání vícenásobných státních občanství ve sčítacích formulářích zůstávaly podíly jednotlivých státních občanství podobné. Státní občanství do určité míry koresponduje se zjištěným mateřským jazykem.

Otázka na náboženskou víru byla také dobrovolná a celkem se k této otázce nevyjádřilo 30,1 % obyvatel ČR. Svoji víru ve sčítacích formulářích vyznačilo 22,2 % obyvatel ČR. Nejvyšší podíl věřících byl zjištěn ve Zlínském kraji (39,0 %), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (11,0 %).

Celkem 33,5 % obyvatel Jihočeského kraje neuvedlo svůj vztah k víře. Pokud se lidé k víře vyjadřovali, uváděli v tiskopisech, že jsou věřící, hlásící se k církvi nebo náboženské společnosti (12,0 %) nebo věřící, nehlásící se k církvi (9,9 %). Pokud se lidé označili jako věřící, hlásící se k církvi, převažovalo římskokatolické vyznání (58,7 %). Celkem 44,7 % obyvatel kraje zaškrtlo, že jsou bez náboženské víry.

Na území kraje byl zaznamenán nejvyšší podíl věřících na Dačicku (28,9 %), naopak nejnižší v SO ORP Jindřichův Hradec (17,6 %), kde lidé nejčastěji uváděli, že jsou bez náboženského vyznání.

Podíl věřících obyvatel v SO ORP Jihočeského kraje

Podíl věřících obyvatel v SO ORP Jihočeského kraje

 

 • Výsledky SLDB v Jihočeském kraji – mateřský jazyk, národnost, státní občanství, víra - komentář v pdf
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry v SO ORP Jihočeského kraje
 • Obyvatelstvo podle státního občanství v SO ORP Jihočeského kraje
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  T: 386 718 440, M: 605 589 695
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz