Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
137 141 146 147 143
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 048 966 1 056 1 120 2 094
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 927,5 3 441,6 3 767,8 3 373,6 3 683,6