Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
106 110 108 113 114
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
817 773 818 918 920
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 192,8 2 536,9 2 534,2 2 488,4 2 664,7