Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
123 137 141 146 147
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
965 1 048 966 1 056 1 120
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 846,2 2 927,5 3 441,6 3 767,8 3 373,6