Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
108 113 114 123 137
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
818 918 920 965 1 048
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 534,2 2 488,4 2 664,7 2 846,2 2 927,5