Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
110 108 113 114 123
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
773 818 918 920 965
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 536,9 2 534,2 2 488,4 2 664,7 2 846,2