Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
114 123 137 141 146
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
920 965 1 048 966 1 056
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 664,7 2 846,2 2 927,5 3 441,6 3 767,8