Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
113 114 123 137 141
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
918 920 965 1 048 966
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 488,4 2 664,7 2 846,2 2 927,5 3 441,6