Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
21 064 19 363 20 861 23 238 17 631
Vydaná stavební povolení 7 619 6 633 6 271 6 009 6 595
Zahájené byty 1 485 1 481 1 484 1 312 1 979
Dokončené byty 1 983 1 311 1 287 1 246 1 244