Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
20 680 20 157 20 163 22 956 26 359
Vydaná stavební povolení 6 387 6 719 7 036 7 144 6 784
Zahájené byty 1 939 2 108 2 485 2 877 1 981
Dokončené byty 1 713 2 229 1 667 1 725 2 013

Grafy, kartogramy

Metodika