Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
20 702 20 680 20 157 20 163 22 956
Vydaná stavební povolení 6 660 6 387 6 719 7 036 7 144
Zahájené byty 1 703 1 939 2 108 2 485 2 877
Dokončené byty 1 253 1 713 2 229 1 667 1 725

Grafy, kartogramy

Metodika