Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
19 363 20 861 23 238 17 631 20 702
Vydaná stavební povolení 6 633 6 271 6 009 6 595 6 660
Zahájené byty 1 481 1 484 1 312 1 979 1 703
Dokončené byty 1 311 1 287 1 246 1 244 1 253