Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
20 861 23 238 17 631 20 702 20 680
Vydaná stavební povolení 6 271 6 009 6 595 6 660 6 387
Zahájené byty 1 484 1 312 1 979 1 703 1 939
Dokončené byty 1 287 1 246 1 244 1 253 1 713