Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
17 631 20 702 20 680 20 157 20 163
Vydaná stavební povolení 6 595 6 660 6 387 6 719 7 036
Zahájené byty 1 979 1 703 1 939 2 108 2 485
Dokončené byty 1 244 1 253 1 713 2 229 1 667