Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
23 238 17 631 20 702 20 680 20 157
Vydaná stavební povolení 6 009 6 595 6 660 6 387 6 719
Zahájené byty 1 312 1 979 1 703 1 939 2 108
Dokončené byty 1 246 1 244 1 253 1 713 2 229