Ženy a muži v Jihočeském kraji - 2018

 
Kód: 330230-19
Informační služby: tel: 386 718 440
E-mail: infoserviscb@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Votrubová
E-mail: irena.votrubova@czso.cz

Celá publikace v pdf (11 MB) PDF
Všechna data publikace (282 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky PDF
2. Vzdělání a vzdělávání PDF
3. Ekonomická aktivita PDF
4. Zdravotní péče, závislosti PDF
5. Sociální zabezpečení PDF
6. Domácnosti a bydlení PDF
7. Volnočasové aktivity PDF
8. Kriminalita, dopravní nehody PDF
9. Volby PDF
10. Dokumenty zaměřené na genderovou problematiku PDF
Tabulková část
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.