Číselník obcí v kraji - se zařazením obcí do vyšších územních celků

Číselník sídelních lokalit v kraji - číselník základních sídelních jednotek se zařazením do katastrálních území, částí obcí, obcí, správních obvodů, okresů

Klasifikace a číselníky ČSÚ - přehled a plné znění klasifikací, číselníků a ukazatelů spravovaných ČSÚ