Služby

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Českých Budějovicích

 

Zkratka
Název výkazu
Termín
Metodik
 SP 1-12 Měsíční výkaz v obchodě a službách v roce 2019 15. kalendářní den po skončení měsíce Bc. Hana Völflová, DiS.
386 718 622
hana.volflova@czso.cz
 P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví v roce 2019 1. q - 15. 4. 2019
2. q - 15. 7. 2019
3. q - 15. 10. 2019
4. q - 15. 1. 2020
Ing. Eva Kotková
386 718 713
e.kotkova@czso.cz
 P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích v roce 2019 1. q - 30. 4. 2019
2. q - 31. 7. 2019
3. q - 31. 10. 2019
4. q -   3. 2. 2020
Ing. Pavlína Zárubová
386 718 620
pavlina.zarubova@czso.cz
 P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2018 15. 4. 2019 Ing. Eva Kotková
386 718 713
e.kotkova@czso.cz

Do odvětví služeb jsou zahrnovány ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností) 68 až 96 (např. činnosti v oblasti nemovitostí, právní a účetnické činnosti, činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy, výzkum a vývoj, reklama a průzkum trhu, návrhářské činnosti, fotografické činnosti, překladatelské a tlumočnické činnosti, veterinární činnosti, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu, činnosti související se zaměstnáním, činnosti cestovních agentur a kanceláří, bezpečnostní a pátrací činnosti, činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, administrativní a kancelářské činnosti, vzdělávání, zdravotní péče, pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby, umělecké a zábavní činnosti, činnosti knihoven, archivů, muzeí, činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní a rekreační činnosti, činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, praní a čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu).