Služby

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Českých Budějovicích

 

Zkratka
Název výkazu
Termín
Metodik
 P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích v roce 2021 1. q - 30. 4. 2021
2. q - 30. 7. 2021
3. q - 29. 10. 2021
4. q - 31. 1. 2022
Bc. Hana Völflová, DiS.
386 718 622, 734 352 285
hana.volflova@czso.cz
 P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2020 15. 4. 2021 Bc. Hana Völflová, DiS.
386 718 622, 734 352 285
hana.volflova@czso.cz
 P 7-01 Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích za kalendářní rok 2020 do 15 dnů po obdržení Bc. Hana Völflová, DiS.
386 718 622, 734 352 285
hana.volflova@czso.cz

Do odvětví služeb jsou zahrnovány ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností) 68 až 96 (např. činnosti v oblasti nemovitostí, právní a účetnické činnosti, činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy, výzkum a vývoj, reklama a průzkum trhu, návrhářské činnosti, fotografické činnosti, překladatelské a tlumočnické činnosti, veterinární činnosti, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu, činnosti související se zaměstnáním, činnosti cestovních agentur a kanceláří, bezpečnostní a pátrací činnosti, činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, administrativní a kancelářské činnosti, vzdělávání, zdravotní péče, pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby, umělecké a zábavní činnosti, činnosti knihoven, archivů, muzeí, činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní a rekreační činnosti, činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, praní a čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu).