Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 23 045 23 060 23 017 22 651 22 743
Žáci v základních školách 56 337 57 070 57 646 58 146 58 383
Žáci ve středních školách 26 583 26 633 26 940 27 250 28 319
Studenti vysokých škol1) 17 120 16 425 16 440 16 409 16 314
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

Metodika