Vzdělávání 

 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Děti v mateřských školách 23 017 22 651 22 743 23 536 23 216
Žáci v základních školách 57 646 58 146 58 383 60 610 60 138
Žáci ve středních školách 26 940 27 250 28 319 29 356 30 440
Studenti vysokých škol1) 16 440 16 407 16 303 15 882 16 187
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji