Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 23 292 23 419 23 351 23 065 23 045
Žáci v základních školách 51 569 52 741 54 054 55 426 56 337
Žáci ve středních školách 28 972 28 134 27 586 27 076 26 583
Studenti vysokých škol1) 22 272 20 638 19 209 18 262 17 142
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji