Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 23 065 23 045 23 060 23 017 22 651
Žáci v základních školách 55 426 56 337 57 070 57 646 58 146
Žáci ve středních školách 27 076 26 583 26 633 26 940 27 250
Studenti vysokých škol1) 18 262 17 120 16 427 16 438 16 413
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji