Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 23 419 23 351 23 065 23 045 23 060
Žáci v základních školách 52 741 54 054 55 426 56 337 57 070
Žáci ve středních školách 28 134 27 586 27 076 26 583 26 633
Studenti vysokých škol1) 20 638 19 209 18 264 17 124 16 464
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji