Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 22 942 23 292 23 419 23 351 23 065
Žáci v základních školách 50 393 51 569 52 741 54 054 55 426
Žáci ve středních školách 30 433 28 972 28 134 27 586 27 076
Studenti vysokých škol1) 23 262 22 271 20 638 19 211 18 270
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji