Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 23 351 23 065 23 045 23 060 23 017
Žáci v základních školách 54 054 55 426 56 337 57 070 57 646
Žáci ve středních školách 27 586 27 076 26 583 26 633 26 940
Studenti vysokých škol1) 19 209 18 261 17 123 16 447 16 467
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji