Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 23 060 23 017 22 651 22 743 23 536
Žáci v základních školách 57 070 57 646 58 146 58 383 60 610
Žáci ve středních školách 26 633 26 940 27 250 28 319 29 356
Studenti vysokých škol1) 16 425 16 438 16 408 16 307 15 893
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

Metodika