Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 642 133 644 083 643 551 637 047 652 303
 muži 317 268 318 468 318 048 315 242 321 352
 ženy 324 865 325 615 325 503 321 805 330 951
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika