Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 640 196 642 133 644 083 643 551 637 047
 muži 316 013 317 268 318 468 318 048 315 242
 ženy 324 183 324 865 325 615 325 503 321 805
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika