Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 636 707 637 300 637 834 638 782 640 196
 muži 313 836 314 047 314 447 315 113 316 013
 ženy 322 871 323 253 323 387 323 669 324 183

Grafy, kartogramy

Metodika