Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 637 834 638 782 640 196 642 133 644 083
 muži 314 447 315 113 316 013 317 268 318 468
 ženy 323 387 323 669 324 183 324 865 325 615

Grafy, kartogramy

Metodika