Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 638 782 640 196 642 133 644 083 643 551
 muži 315 113 316 013 317 268 318 468 318 048
 ženy 323 669 324 183 324 865 325 615 325 503

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře