Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 636 611 636 707 637 300 637 834 638 782
 muži 313 313 313 836 314 047 314 447 315 113
 ženy 322 998 322 871 323 253 323 387 323 669

Grafy, kartogramy

Metodika