Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 637 300 637 834 638 782 640 196 642 133
 muži 314 047 314 447 315 113 316 013 317 268
 ženy 323 253 323 387 323 669 324 183 324 865

Grafy, kartogramy

Metodika