Další časové řady - životní prostředí

 


  • Využití půdy v Praze 1989-2019
    Land use in Prague in 1989-2019
  • Životní prostředí v Praze 2008-2017
    Environment in Prague in 2008-2017