Další časové řady - organizační statistika

 


  • Souhrnné informace o 57 městských částech 2004-2022
      Basic information on 57 city sections of Prague 2004-2022
  • Organizační struktura v Praze 1992-2022
      Organizational structure in Prague in 1992-2022