Ministerstvo kultury

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

www.nipos-mk.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Základní statistické údaje o kultuře v České republice (I. až IV. díl)
roční
září
ČR, kraje
https://statistikakultury.cz/publikace/zakladni-statisticke-udaje/
k dispozici od roku 1998
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Kultura České republiky v číslech
roční
květen
ČR
https://www.statistikakultury.cz/kultura-ceske-republiky-v-cislech/
k dispozici od roku 2010
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu
roční
květen
ČR, kraje
https://www.statistikakultury.cz/kulturni-instituce-financovane-z-verejnych-rozpoctu/
k dispozici od roku 2014

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Návštěvnost památek v krajích České republiky
roční
květen
ČR, kraje, okresy, památky
https://statistikakultury.cz/publikace/navstevnost-pamatek/
k dispozici od roku 2007
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích České republiky
roční
květen
ČR, kraje, okresy, památky
https://www.statistikakultury.cz/publikace/
k dispozici od roku 2007

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Registry kulturních subjektů
roční

ČR, kraje, okresy, obce
https://statistikakultury.cz/respondenti/
adresář jednotlivých kulturních zařízení