Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2011


DISKUSE
Michaela Kleňhová
Sledování nejvyššího dosaženého vzdělání u nás a v zahraničí
Daniel Chytil
Současnost statistiky zahraniční migrace v ČSÚ

Zveřejněno dne: 29.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.