Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2011


RECENZE
Petra Berrová
Venkovská rodina na Plzeňsku v předminulém století
Ján Valo
O populačnom vývoji Podkarpatskej Rusi v Československu
Markéta Pechholdová
Demografie: analýza a syntéza

Zveřejněno dne: 29.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.