Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
121 129 132 121 125
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
516 587 524 467 972
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
901,8 1 054,3 1 328,1 1 402,5 1 381,1