Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
115 110 110 121 129
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
505 500 450 516 587
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 216,0 1 096,6 862,3 901,8 1 054,3