Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
110 121 129 132 121
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
450 516 587 524 467
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
862,3 901,8 1 054,3 1 328,1 1 402,5