Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
110 110 121 129 132
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
500 450 516 587 524
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 096,6 862,3 901,8 1 054,3 1 328,1