Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
106 101 115 110 110
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
460 467 505 500 450
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 124,7 1 084,4 1 216,0 1 096,6 862,3