Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
99 106 101 115 110
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
412 460 467 505 500
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
843,5 1 124,7 1 084,4 1 216,0 1 096,6