Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
101 115 110 110 121
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
467 505 500 450 516
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 084,4 1 216,0 1 096,6 862,3 901,8