Organizační struktura ČSÚ Ústí nad Labem

 

(platná od 1. ledna 2013)

 

Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem

     Oddělení informačních služeb a správy registrů

     Oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu

     Oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti a technologie zjišťování

     Oddělení terénních zjišťování