Změny na našich stránkách:

 


 • 19. 7. 2018
  aktualizovány časové řady za Ústecký kraj (doplněny údaje za průmysl)
 • 11. 7. 2018
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Ústeckého kraje k 30. 6. 2018 (zdroj: MPSV)
 • 11. 7. 2018
  aktualizovány vybrané tabulky za okresy Ústeckého kraje
 • 10. 7. 2018
  aktualizována stránka Kraj očima statistiky
 • 9. 7. 2018
  aktualizovány časové řady za okresy Ústeckého kraje (doplněn údaj za průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti)
 • 2. 7. 2018
  aktulizovány průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v Ústeckém kraji (v Kč)