Změny na našich stránkách:

 


 • 7. 12. 2017
  aktualizovány průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb (časová řada)
 • 27. 11. 2017
  aktualizovány časové řady za Ústecký kraj dostupnými údaji za rok 2016 (kultura)
 • 27. 11. 2017
  aktualizovány časové řady za jednotlivé okresy dostupnými údaji za rok 2016 (děti v mateřských školách, žáci základních škol, lékaři na 1 000 obyvatel)
 • 24. 11. 2017
  aktualizovány časové řady za region soudržnosti Jihozápad (data od roku 2000)
 • 13 . 11. 2017
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Ústeckého kraje k 31. 10. 2017 (zdroj: MPSV)