Změny na našich stránkách:

 


 • 10. 4. 2024
  aktualizován graf Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů
 • 9. 4. 2024
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Ústeckého kraje k 31. 3. 2024 (zdroj: MPSV)
 • 9. 4. 2024
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji a jeho okresech od roku 2005 (zdroj: MPSV)
 • 9. 4. 2024
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky (Ekonomika)
 • 4. 4. 2024
  aktualizovány Časové řady za region soudržnosti Severozápad daty roku 2023 (3. část, data za Cestovní ruch)
 • 4. 4. 2024
  aktualizováno Mezikrajové srovnání u vybraných ukazatelů za 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • 4. 4. 2024
  aktualizovány Vybrané ukazatele v Ústeckém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • 4. 4. 2024
  aktualizováno meziokresní srovnání vybraných ukazatelů daty ze Statistického bulletinu Ústeckého kraje - 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • 4. 4. 2024
  aktualizována stránka Příprava voleb v kraji
 • 27. 3. 2024
  aktualizován Abecední přehled sídelních jednotek podle stavu územní struktury k 1. lednu 2024
 • 25. 3. 2024
  aktualizována stránka Volby v roce 2024
 • 22. 3. 2024
  aktualizován animovaný graf Pohyb obyvatelstva v Ústeckém kraji od roku 2003
 • 22. 3. 2024
  aktualizován animovaný graf Živě narození a zemřelí v Ústeckém kraji v letech 1973 až 2023
 • 22. 3. 2024
  aktualizován animovaný graf Přistěhovalí a vystěhovalí v Ústeckém kraji od roku 1991
 • 22. 3. 2024
  aktualizován animovaný graf Živě narození v manželství a mimo manželství v Ústeckém kraji od roku 2003
 • 22. 3. 2024
  aktualizace časových řad za Ústecký kraj dostupnými údaji za rok 2023
 • 22. 3. 2024
  aktualizace časových řad za okresy dostupnými daty za rok 2023