Změny na našich stránkách:

 


 • 30. 1. 2023
  aktualizována stránka Volby v roce 2023 - Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR
 • 26. 1. 2023
  zveřejněna Definitivní verze okrskového programu pro volbu prezidenta ČR
 • 26. 1. 2023
  aktualizována stránka Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)
 • 26. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Uživatelé internetu ve věku 16 a více let v Ústeckém kraji od roku 2010
 • 26. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Vybavenost domácností informačními technologiemi v Ústeckém kraji od roku 2005
 • 26. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Podíl tržeb za přímý vývoz na tržbách za prodej průmyslových výrobků od roku 2008
 • 24. 1. 2023
  aktualizovány Časové řady za region soudržnosti Severozápad daty roku 2021 (1., 2. a 3. část)
 • 24. 1. 2023
  aktualizovány časové řady za Ústecký kraj (1. a 2. část)
 • 23. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Makroekonomické ukazatele v Ústeckém kraji od roku 2007
 • 23. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Počet dětí, žáků a studentů ve školách v Ústeckém kraji od roku 2002
 • 23. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Ústeckém kraji od roku 2007
 • 23. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Návštěvníci kulturních zařízení v Ústeckém kraji od roku 2003
 • 20. 1. 2023
  aktualizována stránka Kraj očima statistiky - Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem k 31. 12. 2022
 • 20. 1. 2023
  zveřejněny kartogramy za 1. kolo volby prezidenta ČR 2023
 • 16. 1. 2023
  aktualizována stránka Volby v roce 2023 - Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR
 • 9. 1. 2023
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a v okresech Ústeckého kraje k 31. 12. 2022 (zdroj: MPSV)
 • 9. 1. 2023
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji a jeho okresech od roku 2005 (zdroj: MPSV)
 • 9. 1. 2023
  aktualizována stránka Kraj očima statistiky (Ekonomika)
 • 6. 1. 2023
  aktualizována stránka Ceny (vyšla publikace Ceny nemovitostí - 2019–2021)
 • 6. 1. 2023
  aktualizovány časové řady za jednotlivé správní obvody ORP