Změny na našich stránkách:

 


 • 20. 5. 2022
  aktualizován animovaný graf Přistěhovalí a vystěhovalí v Ústeckém kraji od roku 1991
 • 20. 5. 2022
  aktualizován animovaný graf Pohyb obyvatelstva v Ústeckém kraji od roku 2003
 • 19. 5. 2022
  aktualizován Průměrný věk obyvatel v obcích Ústeckého kraje v letech 1991 až 2021
 • 18. 5. 2022
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky - Zajímavosti o kraji
 • 18. 5. 2022
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky - Lidé a společnost
 • 18. 5. 2022
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky - Zemědělství a životní prostředí
 • 18. 5. 2022
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky - Ekonomika
 • 17. 5. 2022
  aktualizace časových řad za Ústecký kraj dostupnými údaji za rok 2021
 • 17. 5. 2022
  aktualizace časových řad za okresy dostupnými údaji za rok 2021
 • 9. 5. 2022
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a v okresech Ústeckého kraje k 30. 4. 2022 (zdroj: MPSV)
 • 9. 5. 2022
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji a jeho okresech od roku 2005 (zdroj: MPSV)
 • 9. 5. 2022
  aktualizována stránka Kraj očima statistiky (Ekonomika)
 • 2. 5. 2022
  aktualizováno Obyvatelstvo Ústeckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1974 až 2021 (stav k 31. 12.)
 • 2. 5. 2022
  aktualizováno Obyvatelstvo podle pohlaví a věku ve vybraných městech Ústeckého kraje k 31. 12. 2021
 • 2. 5. 2022
  aktualizováno Obyvatelstvo obcí Ústeckého kraje podle pohlaví a věku k 31. 12.2021