Změny na našich stránkách:

 


 • 15. 6. 2018
  aktualizovány časové řady za okresy Ústeckého kraje (doplněn údaj za registrované trestné činy)
 • 15. 6. 2018
  aktualizovány časové řady za Ústecký kraj (doplněn údaj za dokončené byty)
 • 11. 6. 2018
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Ústeckého kraje k 31. 5. 2018 (zdroj: MPSV)
 • 14. 5. 2018
  aktualizovány počty hospodářských zvířat a počet čistíren odpadních vod v Ústeckém kraji