Změny na našich stránkách:

 


 • 7. 5. 2021 Nově
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky (Lidé a společnost - demografie, školství)
 • 7. 5. 2021 Nově
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a v okresech Ústeckého kraje k 30. 4. 2021 (zdroj: MPSV)
 • 7. 5. 2021 Nově
  aktualizován animovaný graf Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji a jeho okresech od roku 2005 (zdroj: MPSV)
 • 7. 5. 2021 Nově
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky (Ekonomika - nezaměstnanost, ubytovací zařízení, byty)
 • 7. 5. 2021 Nově
  aktualizována stránka Zajímavosti o kraji
 • 5. 5. 2021
  aktualizace časových řad za Ústecký kraj dostupnými údaji za rok 2020 (1. a 3. část)
 • 5. 5. 2021
  aktualizace časových řad za okresy dostupnými údaji za rok 2020
 • 3. 5. 2021
  aktualizován Počet obyvatel, průměrný věk k 1. 1. 2021
 • 3. 5. 2021
  aktualizována data za Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Ústeckého kraje k 31. 12. 2020
 • 3. 5. 2021
  aktualizovány údaje za Obyvatelstvo obcí Ústeckého kraje podle pohlaví a věku k 31. 12. 2020
 • 3. 5. 2021
  aktualizována tabulka Obyvatelstvo Ústeckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1974 až 2020
 • 30. 4. 2021
  aktualizovány údaje za Obyvatelstvo podle pohlaví a věku ve vybraných městech Ústeckého kraje k 31. 12. 2020
 • 30. 4. 2021
  aktualizován Průměrný věk obyvatel v obcích Ústeckého kraje v letech 1991 až 2020
 • 29. 4. 2021
  aktualizován Číselník obcí, částí obcí a ZSJ za okresy Ústeckého kraje k 1. 1. 2021