Změny na našich stránkách:

 


 • 13. 5. 2019
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky (Zajímavosti o kraji)
 • 13. 5. 2019
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky (Ekonomika)
 • 13. 5. 2019
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR a v okresech Ústeckého kraje k 30. 4. 2019 (zdroj: MPSV)
 • 9. 5. 2019
  úprava stránky Příprava voleb v kraji; vložen odkaz na demoverzi okrskového programu a instruktážní pořad pro OVK pro volby do EP
 • 7. 5. 2019
  aktualizován graf Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje k 31. 12. 2008 a 2018
 • 6. 5. 2019
  aktualizace časových řad za Ústecký kraj údaji za rok 2018 (1. část)
 • 6. 5. 2019
  aktualizace časových řad za okresy Ústeckého kraje údaji za rok 2018
 • 2. 5. 2019
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky (Zemědělství a životní prostředí)
 • 2. 5. 2019
  aktualizovány stránky Kraj očima statistiky (Lidé a společnost)
 • 2. 5. 2019
  aktualizováno Obyvatelstvo podle pohlaví a věku ve vybraných městech Ústeckého kraje k 31. 12. 2018
 • 2. 5. 2019
  aktualizováno Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v obcích Ústeckého kraje k 31. 12. 2018
 • 2. 5. 2019
  aktualizováno Obyvatelstvo obcí Ústeckého kraje podle pohlaví a věku
 • 2. 5. 2019
  aktualizována časová řada Průměrný věk obyvatel v obcích Ústeckého kraje v letech 1991 až 2018
 • 2. 5. 2019
  aktualizováno Obyvatelstvo Ústeckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1974 až 2018 (stav k 31. 12.)
 • 30. 4. 2019
  aktulizován Počet obyvatel, průměrný věk k 1. 1. 2019