Změny na našich stránkách:

 


 • 28. 6. 2017 Nově
  aktualizovány průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží (chléb, mléko, máslo, vejce, pivo ..) a služeb (Čištění pánského obleku, lékařská prohlídka na žádost pacienta..) v letech 2004 až 2017
 • 13. 6. 2017
  aktualizován průměrný věk obyvatel v obcích Ústeckého kraje v letech 1991 až 2016
 • 13. 6. 2017
  aktualizovány časové řady za Ústecký kraj dostupnými údaji za rok 2016
 • 12. 6. 2017
  aktualizována animovaná mapa Podíl nezaměstnaných v krajích ČR a okresech Ústeckého kraje k 31. 5. 2017 (zdroj: MPSV)
 • 9. 6. 2017
  aktualizovány časové řady za jednotlivé okresy dostupnými údaji za rok 2016
 • 8. 6. 2017
  aktualizovány animované grafy za oblasti Příjmy a Výdaje domácností