Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 29 848 25 927 21 061 18 377 17 531
Dopravní nehody celkem 8 230 8 372 9 707 10 002 10 638
Požáry celkem 1 980 2 042 2 089 1 712 1 646