Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zjištěné trestné činy 27 427 29 848 25 927 21 061 18 377
Dopravní nehody celkem 7 551 8 230 8 372 9 707 10 002
Požáry celkem 2 353 1 980 2 042 2 089 1 712