Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 25 927 21 061 18 377 17 531 16 560
Dopravní nehody celkem 8 372 9 707 10 002 10 638 10 820
Požáry celkem 2 042 2 089 1 712 1 646 2 418