Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 337 461 337 945 339 395 339 484 340 468
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
159 639 161 346 169 724 173 977 188 964
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
140 526 141 217 148 178 150 444 162 102