Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 337 945 339 395 339 484 340 468 367 843
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
161 346 169 724 173 977 188 964 210 999
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
141 217 148 178 150 444 162 102 178 516