Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet domácností 340 468 367 843 342 864 343 981 342 184
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
188 964 210 999 227 897 276 070 274 090
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
162 102 178 516 191 624 229 245 238 354