Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 339 484 340 468 367 843 342 864 343 981
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
173 977 188 964 210 999 227 897 276 070
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
150 444 162 102 178 516 191 624 229 245