Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 336 393 337 461 337 945 339 395 339 484
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
144 261 159 639 161 346 169 724 173 977
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
127 908 140 526 141 217 148 178 150 444