Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 335 240 336 393 337 461 337 945 339 395
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
144 073 144 261 159 639 161 346 169 724
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
127 071 127 908 140 526 141 217 148 178