Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 1 420 1 531 1 575 1 318 1 170
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 331 450 349 894 362 727 324 046 278 337
- listnaté 85 906 125 759 117 439 98 615 101 310