Lesnictví 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 155 493 156 046 156 321 156 914 156 790
- jehličnaté 88 859 88 213 88 032 88 366 88 366
- listnaté 66 634 67 833 68 289 66 548 68 424
Zalesňování celkem (ha) 1 170 1 122 1 053 1 111 1 457
Těžba dřeva (m3 b. k.) 379 647 431 144 540 697 827 371 1 341 024

Grafy, kartogramy

Metodika