Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 575 1 318 1 170 1 122 1 053
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 362 727 324 046 278 337 330 636 464 865
- listnaté 117 439 98 615 101 310 100 508 75 832

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Ústeckém kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva v roce 2018

Metodika