Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 1 821 1 420 1 531 1 575 1 318
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 432 474 331 450 349 894 362 727 324 046
- listnaté 82 013 85 906 125 759 117 439 98 615