Lesnictví 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Plochy dřevin (ha) 155 677 155 493 156 046 156 321 156 914
- jehličnaté 89 526 88 859 88 213 88 032 88 366
- listnaté 66 150 66 634 67 833 68 289 66 548
Zalesňování celkem (ha) 1 318 1 170 1 122 1 053 1 111
Těžba dřeva (m3 b. k.) 422 661 379 647 431 144 540 697 827 371

Grafy, kartogramy

Metodika