Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 1 531 1 575 1 318 1 170 1 122
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 349 894 362 727 324 046 278 337 330 636
- listnaté 125 759 117 439 98 615 101 310 100 508

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Ústeckém kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů

Metodika

Analýzy, komentáře