Sociální zabezpečení 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 289 3 245 3 476 3 586 3 635
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 338 1 220 1 236 1 320 1 421
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
174 952 178 816 178 761 179 714 181 042
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
129 294 132 243 132 336 133 456 135 009
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 476 10 697 10 881 10 979 11 240