Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 635 3 640 3 508 3 604 3 441
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 421 1 532 1 663 2 050 2 330
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
181 042 181 830 182 045 181 929 181 694
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
135 009 135 909 136 270 136 177 136 177
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 240 11 341 11 718 12 272 13 299

Grafy, kartogramy

Metodika