Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 508 3 604 3 441 4 270
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 663 2 050 2 330 3 180 3 088
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
182 045 181 929 181 694 180 020 177 433
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
136 270 136 177 136 177 135 232 132 475
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 718 12 272 13 299 14 291 15 216

Grafy, kartogramy

Metodika