Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 640 3 508 3 604 3 441
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 532 1 663 2 050 2 330 3 180
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
181 830 182 045 181 929 181 694 180 020
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
135 909 136 270 136 177 136 177 135 232
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 341 11 718 12 272 13 299 14 291

Grafy, kartogramy

Metodika