Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 604 3 441 4 270 4 125 4 311
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 050 2 330 3 180 3 088 2 837
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
181 929 181 694 180 020 177 433 176 253
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
136 177 136 177 135 232 132 475 131 682
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 272 13 299 14 291 15 216 17 819

Grafy, kartogramy

Metodika