Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 469 3 579 3 635 3 640 3 508
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 236 1 320 1 421 1 532 1 663
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
178 761 179 714 181 042 181 830 182 045
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
132 336 133 456 135 009 135 909 136 270
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 881 10 979 11 240 11 341 11 718

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Ústeckém kraji (stav v prosinci)
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016

Metodika