Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 579 3 635 3 640 3 508 3 604
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 320 1 421 1 532 1 663 2 050
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
179 714 181 042 181 830 182 045 181 929
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
133 456 135 009 135 909 136 270 136 177
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 979 11 240 11 341 11 718 12 272

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2017
  • Kartogramy
    • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce 2017

Metodika