Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 245 3 469 3 579 3 635 3 640
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 220 1 236 1 320 1 421 1 532
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
178 816 178 761 179 714 181 042 181 830
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
132 243 132 336 133 456 135 009 135 909
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 697 10 881 10 979 11 240 11 341

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Ústeckém kraji (stav v prosinci)
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016

Metodika