Cestovní ruch

 

VÝKAZY za úsek cestovního ruchu centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu. Vedoucí oddělení je ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
CR 1-12 Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
6. 1. 2023
6. 2. 2023
6. 3. 2023
6. 4. 2023
5. 5. 2023
6. 6. 2023
7. 7. 2023
7. 8. 2023
6. 9. 2023
6. 10. 2023
6. 11. 2023
6. 12. 2023
8. 1. 2024

Mgr. Mirka Heřmánková
472 706 113
mirka.hermankova@czso.cz


Bc. Jana Kasimourová
472 706 119
jana.kasimourova@czso.cz


Ing. Klára Rubinsteinová
472 706 166
klara.rubinsteinova@czso.cz

CR 2-04 Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

6. 1. 2023
6. 4. 2023
7. 7. 2023
6. 10. 2023
8. 1. 2024

Renata Nedvědová
472 706 167
renata.nedvedova@czso.cz

Petra Konášová
472 706 127
petra.konasova@czso.cz

Ing. Lucie Sentenská
472 706 149
lucie.sentenska@czso.cz

Věra Koubková
472 706 134
vera.koubkova@czso.czINFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DANTE WEB najdete pod odkazem On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".