Cestovní ruch

 

VÝKAZY za úsek cestovního ruchu centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu. Vedoucí oddělení je ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.

Zkratka  Název výkazu Termín Zpracovatel Telefon E-mail
CR 1-12 Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
6. 2. 2018
6. 3. 2018
6. 4. 2018
7. 5. 2018
6. 6. 2018
9. 7. 2018
6. 8. 2018
6. 9. 2018
8. 10. 2018
6. 11. 2018
6. 12. 2018
7. 1. 2019
Ing. Klára Rubinsteinová
Miroslava Hohenbergerová
Hana Toflová
472 706 113
472 706 166
472 706 119
klara.rubinsteinova@czso.cz
miroslava.hohenbergerova@czso.cz
hana.toflova@czso.cz
CR 2-04 Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
6. 4. 2018
9. 7. 2018
8. 10. 2018
7. 1. 2019
Renata Nedvědová
Petra Konášová
Lucie Sentenská, DiS.
Věra Koubková
472 706 167
472 706 127
472 706 149
472 706 134
renata.nedvedova@czso.cz
petra.konasova@czso.cz
lucie.sentenska@czso.cz
vera.koubkova@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DanteWeb najdete pod odkazem „Elektronické pořizování výkazů (DanteWeb)“,včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".