Vodní hospodářství

 

VÝKAZY za odvětví vodní hospodářství centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti. Vedoucím oddělení je Ing. Jana Plívová, tel.: 472 706 104, e-mail: jana.plivova@czso.cz.

 

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
do 31. 3. 2023
Václava Chládková
472 706 133
vaclava.chladkova@czso.cz
INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DANTE WEB najdete pod odkazem On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".