Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
15 354 15 985 19 237 21 561 23 024
Vydaná stavební povolení 5 024 4 805 4 784 4 782 4 796
Zahájené byty 1 299 1 196 1 524 1 373 1 502
Dokončené byty 780 1 012 1 137 1 317 1 146

Grafy, kartogramy

Metodika