Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
15 635 15 354 15 985 19 237
Vydaná stavební povolení 4 451 5 024 4 805 4 784 4 782
Zahájené byty 1 031 1 299 1 196 1 524 1 373
Dokončené byty 816 780 1 012 1 137 1 317

Grafy, kartogramy

Metodika