Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
15 845 16 780 14 466 15 635
Vydaná stavební povolení 6 261 4 892 4 581 4 451 5 024
Zahájené byty 1 147 846 1 019 1 031 1 299
Dokončené byty 1 271 935 743 816 780

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře