Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
14 466 15 635 15 354 15 985 19 237
Vydaná stavební povolení 4 581 4 451 5 024 4 805 4 784
Zahájené byty 1 019 1 031 1 299 1 196 1 524
Dokončené byty 743 816 780 1 012 1 137

Grafy, kartogramy

Metodika