Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
15 985 19 237 21 561 23 024
Vydaná stavební povolení 4 805 4 784 4 782 4 796 5 417
Zahájené byty 1 196 1 524 1 373 1 502 1 604
Dokončené byty 1 012 1 137 1 317 1 146 1 293

Analýzy, komentáře