Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
19 237 21 561 23 024 23 387
Vydaná stavební povolení 4 784 4 782 4 796 5 417 5 276
Zahájené byty 1 524 1 373 1 502 1 604 1 953
Dokončené byty 1 137 1 317 1 146 1 290 1 342