Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
16 780 14 466 15 635 15 354 15 985
Vydaná stavební povolení 4 892 4 581 4 451 5 024 4 805
Zahájené byty 846 1 019 1 031 1 299 1 196
Dokončené byty 935 743 816 780 1 012

Grafy, kartogramy

Metodika