Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
21 561 23 024 23 387 27 117
Vydaná stavební povolení 4 782 4 796 5 417 5 270 4 749
Zahájené byty 1 373 1 502 1 604 1 947 1 217
Dokončené byty 1 317 1 146 1 290 1 342 1 186