Nemocnost a úrazovost

 

Upozorňujeme veřejnost, že ke konci roku 2011 byl zrušen výkaz Nem Úr 1-02 - Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, zpracovávaný Českým statistickým úřadem. Předkládací povinnost k tomuto výkazu tedy bez náhrady zanikla. Z důvodu snížení zátěže respondentů a finančních úspor jsou od roku 2012 data přebírána od České správy sociálního zabezpečení.