Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 32 612 33 593 34 978 37 017 38 861
z toho muži 20 940 21 571 22 496 23 792 24 901
z toho státní občanství
země EU
15 584 16 462 16 816 17 150 17 627

Data

Grafy, kartogramy

Metodika