Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 34 978 37 017 38 861 39 038 37 976
z toho muži 22 496 23 792 24 901 24 686 23 123
z toho státní občanství
země EU
16 816 17 150 17 627 16 679 13 777