Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 33 593 34 978 37 017 38 861 39 038
z toho muži 21 571 22 496 23 792 24 901 24 686
z toho státní občanství
země EU
16 462 16 816 17 150 17 627 16 679