Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 31 878 32 612 33 593 34 978 37 017
z toho muži 20 382 20 940 21 571 22 496 23 792
z toho státní občanství
země EU
14 756 15 584 16 462 16 816 17 150

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Ústeckém kraji v letech 2006 až 2018
  • Kartogramy
    • Cizinci podle pohlaví k 31. 12. 2018
    • Podíl žen mezi cizinci k 31. 12. 2018

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace