Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 30 461 31 520 31 878 32 612 33 593
z toho muži 18 961 19 906 20 382 20 940 21 571
z toho státní občanství
země EU
12 340 13 832 14 756 15 584 16 462

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Ústeckém kraji v letech 2011 až 2016

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace