Cizinci 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Cizinci celkem (k 31. 12.) 30 607 30 461 31 520 31 878 32 612
z toho muži 18 836 18 961 19 906 20 382 20 940
z toho státní občanství
země EU
11 212 12 340 13 832 14 756 15 584