Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 37 017 38 861 39 038 37 976 61 437
z toho muži 23 792 24 901 24 686 23 123 31 725
z toho státní občanství
země EU
17 150 17 627 16 679 13 777 13 227