Vzdělávání 

 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 26 063 26 453 26 489 25 979 25 348
Žáci v základních školách 69 095 70 179 71 949 73 600 74 974
Žáci ve středních školách 37 862 35 940 34 447 33 474 32 991
Studenti vysokých škol 12 275 11 855 10 907 10 275