Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 26 489 25 979 25 348 25 424 25 122
Žáci v základních školách 71 949 73 600 74 974 76 079 76 391
Žáci ve středních školách 34 447 33 474 32 991 32 388 32 151
Studenti vysokých škol1) 18 989 17 466 16 341 15 529 15 102
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Ústeckém kraji
 • Kartogramy
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví, vzdělání a krajů v roce 2018
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let se vzděláním středoškolským s maturitou, vyšším odborným...
  • Žáci středních škol studující obory zakončené maturitní zkouškou podle pohlaví a krajů...
  • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví a...

Metodika