Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 26 453 26 489 25 979 25 348 25 424
Žáci v základních školách 70 179 71 949 73 600 74 974 76 079
Žáci ve středních školách 35 940 34 447 33 474 32 991 32 388
Studenti vysokých škol1) 20 272 18 989 17 467 16 342 15 547
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Ústeckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017

Metodika

Analýzy, komentáře