Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 25 424 25 122 25 071 24 230 24 264
Žáci v základních školách 76 079 76 391 76 107 75 890 75 176
Žáci ve středních školách 32 388 32 151 32 121 32 905 33 730
Studenti vysokých škol1) 15 524 15 036 14 869 15 340 15 388
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

Metodika