Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 25 979 25 348 25 424 25 122 25 071
Žáci v základních školách 73 600 74 974 76 079 76 391 76 107
Žáci ve středních školách 33 474 32 991 32 388 32 151 32 121
Studenti vysokých škol1) 17 464 16 338 15 526 15 090 14 916
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Ústeckém kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Ústeckém...
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2019

Metodika