Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 26 063 26 453 26 489 25 979 25 348
Žáci v základních školách 69 095 70 179 71 949 73 600 74 974
Žáci ve středních školách 37 862 35 940 34 447 33 474 32 991
Studenti vysokých škol1) 21 122 20 272 18 988 17 466 16 343
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Ústeckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016

Metodika