Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 25 122 25 071 24 230 24 264 24 650
Žáci v základních školách 76 391 76 107 75 890 75 176 77 219
Žáci ve středních školách 32 151 32 121 32 905 33 730 34 888
Studenti vysokých škol1) 15 036 14 869 15 339 15 373 15 534
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

Metodika