Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 25 322 26 063 26 453 26 489 25 979
Žáci základních škol 68 342 69 095 70 179 71 949 73 600
Žáci středních škol 40 438 37 862 35 940 34 447 33 474
Studenti vysokých škol 12 759 12 275 11 855 10 907 10 275