Kultura 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Veřejné knihovny vč. poboček 331 327 328 327 330
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
45 45 42 41 41
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
36 35 37 33 32

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře