Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Od roku 2003 pravidelné měsíční výběrové šetření v domácnostech, jehož cílem je získat informace o cestování obyvatelstva v tuzemsku i zahraničí za účelem trávení volného času, rekreace, ale i ze služebních důvodů.

Údaje o cestovním ruchu jsou každý měsíc zjišťovány v cca 2 300 náhodně vybraných domácnostech ČR u všech členů domácnosti. Údaje zjištěné ve výběrovém šetření jsou pomocí koeficientů přepočteny na celou populaci. V Ústeckém kraji šetří pracovníci každý měsíc v téměř 200 domácnostech. Aktuální výsledky šetření naleznete v publikacích ČSÚ.

Od roku 2011 je zjišťování spojeno s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS). Šetří se při 2. - 5. návštěvě u domácností, které byly kontaktovány poprvé ve VŠPS ve 4. čtvrtletí
 

Jméno, příjmení
Telefon
Krajský gestor VŠCR Bc. Miloslava Barčová
472 706 118
731 622 018
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování Ing. Jana Kopecká
472 706 173
736 509 973