Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)

 

Od roku 2003 pravidelné měsíční výběrové šetření v domácnostech, jehož cílem je získat informace o cestování obyvatelstva v tuzemsku i zahraničí za účelem trávení volného času, rekreace, ale i ze služebních důvodů.

Údaje o cestovním ruchu jsou každý měsíc zjišťovány v cca 2 300 náhodně vybraných domácnostech ČR u všech členů domácnosti. Údaje zjištěné ve výběrovém šetření jsou pomocí koeficientů přepočteny na celou populaci. V Ústeckém kraji šetří pracovníci každý měsíc v téměř 200 domácnostech.

Od roku 2011 je zjišťování spojeno s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS). Šetří se při 2. - 5. návštěvě u domácností, které byly kontaktovány poprvé ve VŠPS ve 4. čtvrtletí

Krajský garant VŠCR:
Kontakt: Bc. Michal Kužel 
Mobil: 736 509 011
E-mail: michal.kuzel@czso.cz

  • Výsledky tohoto šetření naleznete na internetových stránkách ČSÚ:
  • Cestovní ruch Odkaz [nové okno]