Druhotné suroviny

 

VÝKAZY za odvětví druhotných surovin centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin, nemocnosti a úrazovosti a technologie zjišťování. Vedením oddělení je pověřena Ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
Druh Sur 1-01 Roční výkaz o druhotných surovinách
do 6. 3. 2024

Eva Meisnerová

472 706 175
eva.meisnerova@czso.cz

Ing. Alena Smutná

472 706 108
alena.smutna@czso.cz
INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DANTE WEB najdete pod odkazem On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".