Doprava 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 229 4 228 4 243 4 241 4 243
Osobní automobily (k 31. 12.) 430 997 441 978 443 813 456 921
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
67,6 57,3 55,8 61,1