Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 215 4 223 4 217 4 228 4 229
Osobní automobily (k 31. 12.) 374 958 387 109 401 720 417 010
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
1 020 1 025 1 024 1 027

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020

Metodika