Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 217 4 228 4 229 4 228 4 243
Osobní automobily (k 31. 12.) 401 720 417 010 430 997 441 978 443 813
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
64,1 62,9 67,6 57,3 55,8

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2021

Metodika