Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 200 4 216 4 216 4 215 4 223
Osobní automobily (k 31. 12.) 349 581 350 372 355 735 374 958 387 109
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
1 022 1 020 1 020 1 020 1 025