Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
4 198 4 200 4 216 4 216 4 215
Osobní automobily (k 31. 12.) 344 556 349 581 350 372 355 735 374 958
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
1 022 1 022 1 020 1 020 1 020