Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 94 255 93 774 92 496 90 769 89 553
              - sklizeň (t) 619 094 593 277 615 977 542 181 472 172
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 38 760 40 605 41 907 43 358 44 339

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017

Metodika