Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 95 625 94 255 93 774 92 496 90 769
              - sklizeň (t) 529 657 619 094 593 277 615 977
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 36 246 38 760 40 605 41 907 43 358

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Ústeckém kraji (stav k 1. 4. 2016)
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat v roce 2016
  • Ústecký kraj
  • mezikrajové srovnání
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2014/2015
 • Kartogramy
  • Zemědělská produkce v roce 2015

Metodika