Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 93 774 92 496 90 769 89 553 91 703
              - sklizeň (t) 593 277 615 977 542 181 472 172 523 423
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 40 605 41 907 43 358 44 339 42 588

Grafy, kartogramy

Metodika