Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 94 255 93 774 92 496 90 769 89 553
              - sklizeň (t) 619 094 593 277 615 977 542 181 472 172
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 38 760 40 605 41 907 43 358 44 339

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů k 1. 5. 2017
  • Hospodářská zvířata
  • v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.)
  • podle krajů k 1. 4. 2018
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017
 • Kartogramy
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017

Metodika