Zemědělství 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 99 387 95 625 94 255 93 774 92 496
              - sklizeň (t) 463 914 529 657 619 094 593 277 615 977
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 36 628 36 246 38 760 40 605 41 907