Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 92 496 90 769 89 553 91 703 89 895
              - sklizeň (t) 615 977 542 181 472 172 523 423
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 41 907 43 358 44 339 42 588 41 484

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2019
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Hospodářská zvířata
  • v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.)
  • podle krajů k 1. 4. 2020
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2018/2019
 • Kartogramy
  • Sklizeň obilovin v letech 2014 až 2019
  • Sklizeň řepky v letech 2014–2018

Metodika