Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 90 769 89 553 91 703 89 895 89 879
              - sklizeň (t) 542 181 472 172 523 423 531 848
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 43 358 44 339 42 588 41 484 42 296

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2020
  • Vinice dle pěstované odrůdy v roce 2020
  • Vinice podle stáří výsadby ve vybraných krajích v roce 2020
  • Hospodářská zvířata
  • v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.)
  • podle krajů k 1. 4. 2021
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2019/2020
 • Kartogramy
  • Sklizeň obilovin v letech 2014 až 2019
  • Sklizeň brambor v letech 2015–2019

Metodika