Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 91 703 89 895 89 879 90 456 86 180
              - sklizeň (t) 523 423 531 848 572 861 548 519
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 42 588 41 484 42 296 41 516 .

Grafy, kartogramy

Metodika