Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 95 625 94 255 93 774 92 496 90 769
              - sklizeň (t) 529 657 619 094 593 277 615 977 542 181
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 36 246 38 760 40 605 41 907 43 358

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji
  • Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Hospodářská zvířata
  • v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.)
  • podle krajů k 1. 4. 2017
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2015/2016

Metodika