Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 2 917 3 043 2 955 3 017 2 957
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
86 954 85 441 100 481 106 981 111 492
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,954 3,970 4,337 4,493 4,549