Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 3 082 3 070 3 023 2 999 3 026
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
121 214 125 263 153 250 183 720 224 425
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
4,923 5,089 5,823 6,188 5,915