Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 2 873 2 908 2 917 3 043 2 955
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
77 307 81 986 86 954 85 441 100 481
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,603 3,686 3,954 3,970 4,337