Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 2 955 3 017 2 957 3 082 3 070
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
100 481 106 981 111 492 121 214 125 263
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,337 4,493 4,549 4,923 5,089

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2018
    • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Ústeckém kraji
  • Kartogramy
    • Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018

Metodika