Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 2 908 2 917 3 043 2 955 3 017
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
81 986 86 954 85 441 100 481 106 981
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,686 3,954 3,970 4,337 4,493