Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 3 043 2 955 3 017 2 957
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
85 441 100 481 106 981 111 492 121 214
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,970 4,337 4,493 4,549 4,923