Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 2 957 3 082 3 070 3 023 2 999
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
111 492 121 214 125 263 153 250 183 720
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,549 4,923 5,089 5,823 6,188