Mzdy, náklady práce 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
22 482 22 729 23 310 24 072 25 191
poznámka: údaj za rok 2016 je předběžný

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2015

Metodika