Mzdy, náklady práce 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
21 936 22 482 22 729 23 310 24 035
poznámka: údaj za rok 2015 je předběžný

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2014

Metodika