Mzdy, náklady práce 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
27 073 29 341 31 939 33 468 35 665
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2021 je předběžný

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019
    • Průměrný evidenční počet zaměstnanců v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Metodika