Mzdy, náklady práce 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
29 341 31 939 33 743 35 504 37 384
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2020

Metodika