Mzdy, náklady práce 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
23 256 24 050 25 324 27 073 29 404
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 je předběžný

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2017

Metodika

Analýzy, komentáře