Mzdy, náklady práce 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
31 939 33 743 35 504 37 384 38 553
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2021

Metodika