Mzdy, náklady práce 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
24 050 25 324 27 073 29 341 31 430
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2019 je předběžný

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
  • Kartogramy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019
    • Průměrný evidenční počet zaměstnanců v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Metodika