Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
31 370 33 573 37 625 41 906 44 151
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
28 259 31 578 37 441 40 510 44 354
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
3 111 1 995 184 1 396 -203

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace