Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
33 573 37 625 41 906 44 151 47 663
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
31 578 37 441 40 510 44 354 45 984
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 995 184 1 396 -203 1 680

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace