Územní rozpočty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
29 734 25 925 28 994 28 765 29 632
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
31 100 26 765 26 537 27 919 28 792
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-1 366 -840 2 457 846 839

Související informace