Registry

 

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
RES 1-99 RES - Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty
do 15 dnů po obdržení dotazníku

Bc. Petr Tesař
472 706 145
732 484 472
petr.tesar@czso.cz

RES 2-99 Dotazník pro podniky a podnikatele do 30 dnů po obdržení dotazníku Bc. Petr Tesař
472 706 145
732 484 472
petr.tesar@czso.cz

Registr ekonomických subjektů (RES), vedený statistickým úřadem, je na základě §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, veřejným seznamem, ve kterém jsou vedeny všechny právnické a fyzické osoby, kterým bylo přiděleno identifikační číslo (IČO). Zápis do RES má pouze evidenční význam.

Registr je průběžně na základě podkladů z administrativních zdrojů aktualizován. Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení správy registrů zpracovává informace o subjektech za Ústecký kraj a Liberecký kraj.

Z RES lze poskytovat výběry podle zadaných požadavků, neboť údaje o ekonomickém subjektu uvedené v §20 odst. 3 písm. a) až j) zákona č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě, jsou veřejné. Tuto službu zajišťuje Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem a je zpoplatněna podle platného Ceníku informačních služeb a produktů.