Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situace na trhu) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách. Údaje slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, jako pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také pro mezinárodní srovnání. Veškeré získané informace jsou důvěrné a jejich zpracování probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Od roku 2017 je model šetření Statistiky rodinných účtů nově koncipován. Je založen na náhodném výběru s integrací do šetření SILC. Období vyplňování zpravodajského deníku o výdajích domácností bylo stanoveno na 2x 4 týdny. Pro snížení zátěže domácností bylo umožněno shromažďování účtenek a nově nabídnuta možnost vést deník elektronicky. Součástí zjišťování je tzv. úvodní rozhovor a retrospektivní dotaz na výdaje. Za řádně odvedenou práci je domácnosti vyplacena odměna.

V průběhu roku 2018 bude za účelem šetření Statistiky rodinných účtů v Ústeckém kraji kontaktováno 229 domácností.


Kontakt: Ing. Ludmila Smýkalová – krajská garantka Statistiky rodinných účtů
Telefon: 472 706 194, mobil: 731 622 016
e-mail:
ludmila.smykalova@czso.cz

Výsledky Statistiky rodinných účtů naleznete v publikacích ČSÚ.