Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika byla od počátku organizace státní statistické služby od roku 1919 v Československé republice její harmonickou součástí.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do Programu statistických zjišťování na sledovaný rok. V roce 2017 se jedná o následující zjišťování:

Zkratka Název výkazu Termín
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5. 2017 2. 6. 2017
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2017 7. 4. 2017
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu (k 30. 6. 2017, k 31. 12. 2017) 8. 7. 2017
8. 1. 2018
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat (k 31. 7. 2017 a 31. 12. 2017) 8. 8. 2017
8. 1. 2018
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži 8. 1. 2018
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin 1. 12. 2017
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků 8. 7. 2017
8. 1. 2018
Zem V6  9 Odhady sklizně zemědělských plodin V6  - 9. 6. 2017
V7  - 14. 7. 2017
V8  - 15. 8. 2017
V9  - 15. 9. 2017
Sady Šetření o sadech k 1. 5. 2017 15. 5. 2017

Zpravodajské jednotky jsou kontaktovány podle druhu výkazu, typu a velikosti zpravodajské jednotky prostřednictvím dotazníků zaslaných do datové schránky, poštou nebo přímo tazateli, kteří s nimi vyplní příslušné formuláře. Další možností, jak vyplnit výkazy, je Elektronický sběr dat.

Pracovníci zemědělské statistiky

Zemědělská šetření v Ústeckém kraji zajišťují 3 pracovníci. Gestorkou zemědělských šetření pro Ústecký kraj je Ing. Jana Kopecká, e-mail: jana.kopecka@czso.cz.

Okres Jméno, příjmení
Telefon
Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem Jana Skálová
731 439 203
Chomutov, Most Eva Pařížská
737 280 855
Děčín, Louny Lukáš Beutler
737 280 432

 

  • Další informace a výsledky šetření na stránkách ČSÚ:
  • Zemědělství Odkaz [nové okno]