Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika byla od počátku organizace státní statistické služby od roku 1919 v Československé republice její harmonickou součástí.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do Programu statistických zjišťování na sledovaný rok. V roce 2020 se jedná o následující zjišťování:

Zkratka Název výkazu Termín
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5. 2020 1. 6. 2020
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2020 8. 4. 2020
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu (30. 6. 2020, k 31. 12. 2020) 8. 7. 2020
8. 1. 2021
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat (30. 6. 2020 a 31. 12. 2020) 8. 7. 2020
8. 1. 2021
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži 8. 1. 2020
8. 1. 2021
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin 1. 12. 2020
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků 8. 7. 2020
8. 1. 2021
Zem V6  9 Odhady sklizně zemědělských plodin V6  - 11. 6. 2020
V7  - 16. 7. 2020
V8  - 17. 8. 2020
V9  - 16. 9. 2020

Zpravodajské jednotky jsou kontaktovány podle druhu výkazu, typu a velikosti zpravodajské jednotky prostřednictvím dotazníků zaslaných do datové schránky, poštou nebo přímo tazateli, kteří s nimi vyplní příslušné formuláře. Další možností, jak vyplnit výkazy, je Elektronický sběr dat.

Krajská garantka zemědělské statistiky:
Kontakt: Ing. Ludmila Smýkalová
Telefon: 472 706 194
Mobil: 731 622 016
E-mail:
ludmila.smykalova@czso.cz

  • Další informace a výsledky šetření na stránkách ČSÚ:
  • Zemědělství Odkaz [nové okno]