Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
143 490 145 586 147 989 147 989 148 275
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 204 251 3 467 001 2 718 756 4 255 514 6 257 387
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
10,62 7,81 6,88 6,25
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
318,5 326,8 317,5 321,1 347,6
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
29 933 29 590 29 077 29 426 29 475

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj ceny vodného

Metodika