Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
147 989 147 989 148 275 148 152 148 146
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 718 756 4 255 514 6 257 387 15 596 734 4 578 060
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
7,25 6,51 6,34 5,43
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
317,5 321,1 347,6 360,8 364,4
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
29 077 29 426 29 475 29 472 29 838

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2017
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2017
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2017
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2017
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2017 a vývoj ceny vodného

Metodika