Životní prostředí 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Chráněná území
 - rozloha (ha)
148 152 148 146 148 754 148 754 148 754
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
15 596 734 4 578 060 2 346 477 2 573 124 2 773 606
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
5,43 5,22 4,25 2,97
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
29 472 29 838 30 293 29 942 31 261

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napoj. na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2020
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2020
  • Množství vyrobené pitné vody, faktur. vody celkem a vody faktur. domácnostem v ČR v roce...
  • Průměrná cena za 1 m3 faktur. vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ...
  • Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2020
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2020
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2020 a vývoj cen vody

Metodika