Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
148 754 148 754 148 754 148 755 148 755
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 346 477 2 573 124 2 773 606 2 636 149
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
4,25 2,97 2,57
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
30 293 29 942 31 261 30 957 30 845

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napoj. na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2022
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2022
  • Množství vyrobené pitné vody, faktur. vody celkem a vody faktur. domácnostem v ČR v roce...
  • Průměrná cena za 1 m3 faktur. vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ...
  • Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2022
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2022
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2022 a vývoj cen vody

Metodika