Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
143 163 143 490 145 586 147 989 147 989
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 493 423 2 204 251 3 467 001 2 718 756 4 255 514
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
11,55 10,62 7,81 6,88
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
319,5 318,5 326,8 317,5 321,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
30 970 29 933 29 590 29 077 29 426

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj ceny vodného

Metodika