Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
147 989 148 275 148 152 148 146 148 754
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 255 514 6 257 387 15 596 734 4 578 060
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
6,51 6,34 5,43 4,80
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
321,1 347,6 360,8 364,4
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
29 426 29 475 29 472 29 838 30 293

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napoj. na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2019
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2019
  • Množství vyrobené pitné vody, faktur. vody celkem a vody faktur. domácnostem v ČR v roce...
  • Průměrná cena za 1 m3 faktur. vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ...
  • Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2018
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2018
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018
  • Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2018
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2018
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2018
 • Kartogramy
  • Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2019
  • Emise oxidů dusíku (REZZO 1–3) v krajích v letech 2014 až 2018
  • Komunální odpad v krajích v roce 2018
  • Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech...
  • Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj ceny vodného

Metodika