Životní prostředí

 

VÝKAZY za odvětví životního prostředí centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti. Vedoucím oddělení je Ing. Jana Plívová, tel.: 472 706 104, e-mail: jana.plivova@czso.cz.

 

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel Telefon E-mail
ŽP 1-01 Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
do 31. 3. 2020
Václava Chládková
Ing. Alena Smutná
472 706 133
472 706 108
vaclava.chladkova@czso.cz
alena.smutna@czso.cz

 

INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DanteWeb najdete pod odkazem „Elektronické pořizování výkazů (DanteWeb)“,včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".